Cilj CKPCG

 

CKPCG omogućava korisnicima jednostavno i brzo informisanje o tome da li i gdje na području Crne Gore mogu pronaći informacije o pomorstvu koje ih zanimaju.

CKPCG, kao baza bibliografskih podataka, je logistička dopuna obrazovnom procesu u oblasti pomorskih nauka, prije svega na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i Srednjoj pomorskoj školi u Kotoru, a nezaobilazan je izvor u istraživanjima istorije bokeljskog i crnogorskog pomorstva, kao  i pomorstva Jadrana i Mediterana.