Što je CKPCG?  

 

CKPCG je elektronski (online) katalog koji sadrži bazu podataka o bibliotečkom, arhivskom i djelom muzejskom materijalu Crne Gore koji je vezan za pomorstvo. Elektronski katalog je dio projekta, čija će se realizacija odvijati višefazno. Riječ je o pilot-projektu čiji je cilj upoznavanje stručne i šire javnosti s mogućnostima koje nudi integralna baza podataka o pomorstvu. Zbog toga, u svojoj prvoj fazi realizacije, CKPCG sadrži minimum unesenih podataka (dalji unos podataka odvijaće se dvomjesečno).

CKPCG je kooperativni elektronski katalog u koji podatke unose svi vlasnici pomorske građe iz Crne Gore i on je dostupan najširoj javnosti putem interneta, besplatno.

Pokretač i realizator projekta CKPCG je nevladina organizacija Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora „Notar“, iz Kotora: http://www.cdknotar.org